Editor in Chief

Ahmad Zaeni, Universitas Muhammadiyah Cirebon

 

Editorial Board

Toto Santi Aji, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Siti Hajar, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Nurkhaeriyah, Universitas Muhammadiyah Cirebon

 

English Language Advisor

Hanif Nurcholis Adiantika, Universitas Muhammadiyah Cirebon

 

Arabic Language Advisor

Rijal Mahdi, IAIN Syekh Nurjati

Abdul Muiz, Universitas Muhammadiyah Cirebon