SAEFUDIN, S.; BATU BARA, S.; WAHIDIN, K.; MAULANA, M. KONTRIBUSI TATA KELOLA MASJID DALAM PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19. Jurnal An-Nufus, v. 2, n. 1, p. 98-108, 1 set. 2020.