Krisdiyansah, Y., and A. Hakim. “Ajaran Pokok Mu’tazilah Dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik”. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam, Vol. 4, no. 1, Mar. 2022, pp. 58-71, doi:10.32534/amf.v4i1.2671.