Krisdiyansah, Y. and Hakim, A. (2022) “Ajaran Pokok Mu’tazilah dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik”, Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam, 4(1), pp. 58-71. doi: 10.32534/amf.v4i1.2671.