Krisdiyansah, Yuyu, and Arif Hakim. 2022. “Ajaran Pokok Mu’tazilah Dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik”. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam 4 (1), 58-71. https://doi.org/10.32534/amf.v4i1.2671.