KRISDIYANSAH, Y.; HAKIM, A. Ajaran Pokok Mu’tazilah dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam, v. 4, n. 1, p. 58-71, 21 mar. 2022.