MAULANA, M.; WAHIDIN, K.; SUMARNA, S.; RISWANDI, W. Manajemen Masjid Persis Al-Istiqomah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Muncangela Kab. Kuningan Jawa Barat. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam, v. 2, n. 2, p. 154-170, 21 jan. 2021.