Krisdiyansah, Y., & Hakim, A. R. (2022). Ajaran Pokok Mu’tazilah dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam, 4(1), 58–71. https://doi.org/10.32534/amf.v4i1.2671