(1)
Krisdiyansah, Y.; Hakim, A. R. Ajaran Pokok Mu’tazilah Dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik. AMF 2022, 4, 58-71.