[1]
Krisdiyansah, Y. and Hakim, A.R. 2022. Ajaran Pokok Mu’tazilah dan Pengaruhnya Pada Kejayaan Umat Islam Zaman Klasik. Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam. 4, 1 (Mar. 2022), 58–71. DOI:https://doi.org/10.32534/amf.v4i1.2671.